AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.

VYUŽITÍ PIVOVARSKÝCH KVASNIC VE VÝŽIVĚ DOJNIC


Jako zdroj bílkovin

     Použití kvasničných kultur ve výživě skotu má dlouhou historii která souvisí s používáním tzv. zákvasů. V souvislosti s vědeckými poznatky uplatňovanými ve výživě hospodářských zvířat v tomto století byly kvasinky přidávány do krmných dávek skotu zejména jako zdroj bílkovin. Také v současné době představují pivovarské kvasnice jeden z mála (kromě kvasnic Vitex) legálních zdrojů živočišné bílkoviny který je možné do krmných dávek skotu bez jakéhokoliv legislativního nebezpečí zařadit. Skutečnost, že kvasničná bílkovina je živočišného původu umožňuje s úspěchem využít tzv. „by pass“ efektu zejména u vysokoprodukčních dojnic.


Princip působení

     Živé kvasinky mají pozitivní vliv zejména na bachorové funkce. Hlavní účinek spočívá v ovlivnění mikrobiální populace a tím v usměrnění průběhu fermentace. Výsledkem je účinnější odbourávání vlákniny a tím zvýšený příjem krmiva. Dále spotřebovávají volný kyslík a tím napomáhají udržet anaerobní prostředí. Stabilizují také pH a rozkládají endotoxiny. Rovněž se zvyšuje množství bakteriální bachorové biomasy ve které je vysoký obsah esenciálních aminokyselin (hlavně methionunu a threoninu). Konečným efektem je zvýšená produkce kyseliny propionové a vyšší množství poskytnuté metabolizovatelné energie.
     Celkový výsledkem všech uvedených pozitivních vlivů je zvýšená produkce mléčné bílkoviny.


Živinové složení při různé sušině

     V následující tabulce je obsah vybraných živin v jednom kilogramu pivovarských kvasnic při sušině 10%.

NEL
(MJ)
PDIN
(g)
Dus.Lát.
(g)
Vlák.
(g)
Ca
(g)
P
(g)
Mg
(g)
Zn
(mg)
10%0,7931,650,43,30,141,60,294,41


Další příznivé účinky na organismus zvířat

  • esterifikované glukomannany obsažené v kvasinkách jsou schopny na sebe vázat mykotoxiny.
  • složka buněčné stěny kvasinek (fosforylované mannanové oligosacharidy) chrání zvířata proti bakteriálním infekcím.
  • mikroprvky obsažené v kvasinkách jsou organicky vázané a tedy výrazně využitelnější (stravitelnější) pro zvířata

Hlavní zásady pro zkrmování u skotu

  • kvasinkové kultury musejí být živé
  • je potřeba podávat je zvířatům soustavně
  • pozitivní odezva organizmu následuje nejdříve po 30 dnech
  • čím je vyšší užitkovost, tím je vyšší pozitivní efekt

 

stránky ve výstavbě

 

stránky ve výstavbě

 

stránky ve výstavbě