AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.

ZJIŠŤOVÁNÍ MOČOVINY V MLÉCE
Významné opatření pro zvýšení dojivosti a zlepšení ekonomiky chovu skotu

Přesné množství močoviny je stanovováno z rutinního mléčného vzorku pro kontrolu užitkovosti v ceně cca 10,00 Kč za vzorek

Ø     Obsah močoviny v mléce je vhodným ukazatelem úrovně výživy krav a závisí na poměru přísunu energie a proteinů v krmné dávce ve vztahu k užitkovosti dojnic

Ø     Množství močoviny v mléce zjišťuje špičkový analyzátor UREAKVANT české provenience. Výsledky analýz se automaticky vyhodnocují speciálním výpočetním programem UREAPROT a tisknou se ve formě PORADENSKÉHO PROTOKOLU

 Komplexní metoda UREAKVANT – UREAPROT

 (programové vybavení) umožňuje:

 

Ø      Aktuální, pravidelnou a levnou zprávu o výživě dojnic

Ø      Individuální přístup k výživě u ekonomicky významnějších dojnic a skupinový přístup u celého stáda

Ø      Zlepšení managementu ve výživě dojnic

Ø      Snížení metabolické zátěže krav z důvodu nesprávné výživy a omezení výskytu metabolických dysbalancí

Ø      Zlepšení plodnosti

Ø      Prodloužení produkčního věku krav a snížení vyřazování vysokoprodukčních dojnic ze  zdravotních důvodů

Ø      Velmi rychlou návratnost nákladů směrovaných k využití servisu ( 0,11 Kč na krávu a den )

Ø      Celkové zvýšení rentability chovu dojnic

 


  


 

 

 

 DLE ZPRACOVANÉHO ROZBORU ZASÍLÁME NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ

● příklad části poradenského protokolu ●

 

Odhad úrovně výživy podle dojivosti a obsahu močoviny, resp. bílkovin v mléce

 

 

Laktační skupina

Vážené průměry podle dojivosti

Podezření na chyby ve výživě ( % )

POČTY KRAV VE SKUPINÁCH

Mléko

kg

Močovina

Mg/100 ml

Bílkoviny %

Dusíkaté látky

energie

 

 

 

 

N

P

N

P

I.<= 100 dnů

32,20

23,30

3,21

38

0

0

0

22 ( 32 % )

II. 101 - 200 dnů

28,70

27,10

3,42

0

0

0

0

20 ( 29 % )

III. 201 a více dnů

21,70

22,70

3,49

33

0

0

52

27 ( 39 % )

celkem

27,10

24,30

3,36

xxxxxxxxxxxx

69

N  = nedostatek  - vysoká frekvence chybovosti ve výživě

P  = přebytek - vysoká frekvence chybovosti ve výživě 

Hodnocení výživy laktačních skupin krav podle provedených rozborů

Laktační skupina

Pravděpodobná úroveň v krmné dávce

Dusíkaté látky

Energie

I.<= 100 dnů

Nedostatek

Odpovídá

II. 101 - 200 dnů

Odpovídá

Odpovídá

III. 201 a více dnů

nedostatek

přebytek

 Možný vliv zjištěného stavu výživy na dojivost krav, jejich zdravotní stav a kvalitu mléka a rámcové doporučení odstranění zjištěných závad ve výživě

vliv zjištěného stavu výživy na chov krav

 

LAKTAČNÍ SKUPINA I. (<= 100 dnů):

snížení užitkovosti, snížení konverze krmiv, zhoršení plodnosti, snížení obranyschopnosti imunitního systému dojnic, vyšší vnímavost k mastitidám, snížená kvalita mléka, zhoršení bodu tuhnutí mléka, zhoršení ekonomických ukazatelů výroby mléka

 

LAKTAČNÍ SKUPINA II.  (101 - 200 dnů):

bez  závaznějších problémů, vyhovující chovatelské a ekonomické ukazatele chovu dojnic.

 

LAKTAČNÍ SKUPINA III.  (201 a více dnů):

Snížení užitkovosti, snížení konverze krmiv, výrazné tučnění včetě tukové degenerace jater a predispozice ketózy v dalších laktací, snížená kvalita mléka, zhoršení ekonomických ukazatelů výroby mléka.

 

rámcové doporučení k odstranění  zjištěných závad ve výživě

 

LAKTAČNÍ SKUPINA I. (<= 100 dnů):

Optimalizace krmných dávek za účelem vyrovnání potřeb dusíkatých látek a ostatních živin, zvýšenou pozornost věnovat individuální výživě dojnic s nadprůměrnou užitkovostí, v případě optimalizované krmné dávky ověření obsahu živin v jednotlivých krmivech, přizvat ke konkrétní úpravě krmné dávky výživářského odborníka nebo veterinárního lékaře, účinnost navrhovaných opatření ověřit opakováním komplexní kontroly užitkovosti programem UREAPROT.

 

LAKTAČNÍ SKUPINA II.  (101 - 200 dnů):

Zvýšenou pozornost věnovat individuální výživě dojnic s nadprůměrnou užitkovostí, účinnost navrhovaných opatření ověřit  opakováním komplexní kontroly užitkovosti programem UREAPROT.

 

LAKTAČNÍ SKUPINA III.  (201 a více dnů):

Optimalizace krmných dávek za účelem  vyrovnání potřeb dusíkatých látek a ostatních živin, zvýšenou pozornost věnovat individuální výživě dojnic s nadprůměrnou užitkovostí, v případě optimalizované krmné dávky, ověření obsahu živin v jednotlivých krmivech, přizvat ke konkrétní úpravě krmné dávky výživářského odborníka nebo veterinárního lékaře, účinnost navrhovaných opatřeních ověřit opakováním komplexní kontroly užitkovosti programem UREAPROT.

 

Uvedené vyhodnocení jsou vysoce pravděpodobná, vyjímečné specifické odchylky výpovědí od skutečného stavu výživy však nejsou vyloučeny. Závěr  protokolu může v případě Vašeho zájmu posoudit autor, společnosti AGROSLUŽBY Olomouc, s.r.o. ( tel. 585 751 356 , ing.  Skyva 602 51 00 97).

 

 

něco zajímavého

spolupracujeme

další zajímavosti