AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.AGROSLUŽBY OLOMOUC, s.r.o.

PROGESTERONOVÝ TEST
Účinné řešení reprodukčních problémů vašich dojnic.


Dovolujeme si Vám nabídnout PROGESTERONOVÝ TEST z mléka, který významným způsobem zlepší monitoring reprodukce vašich dojnic.

 Výhody PROGESTERONOVÉHO TESTU naší provenience :

  1. výrazné snížení nákladů v chovu mléčných krav – viz.tabulka č.1 s komentářem dr. Jindřicha Kvapilíka     (r. 2004)
  2. jednoduchost provedení PROGESTERONOVÉHO TESTU přímo v zemědělských podnicích
  3. nízká nákladovost na jednu analýzu přesného množství progesteronu v mléčném vzorku - 19,-Kč

  

Konstrukce PROGESTERONOVÉHO TESTU :

K realizaci ROGESTERONOVÉHO TESTU je nutné následující technické vybavení, které umožňuje přesné stanovení progesteronu v mléce na desetiny nanogramů:

  1. Souprava PROGESTERONOVÉHO TESTU – vlastní PC, reader, software a laboratorní soupravu chovatel obdrží zdarma .
  2. Sada chemikálií k analýze vzorků

 

Nízká nákladovost PROGESTERONOVÉHO TESTU je v přímém kontrastu s tím, jak se v nákladech negativně promítá současná úroveň reprodukčních ukazatelů:

 

Tabulka 1 

ukazatel

jednotka

Optimální

Délka SP

Prodloužená SP o dnů ¹)

20

40

60

Laktace za pět let ²)

n

5,00

4,74

4,51

4,29

Dojivost na krávu a den mezidobí

litrů

15,90

15,70

15,30

15,00

Produkce mléka za laktaci

litrů

5 800,00

6 045,00

6 195,00

6 375,00

Produkce mléka za rok

litrů

5 800,00

5 730,00

5 590,00

5 470,00

Snížení produkce mléka a tržeb ³)

(zisku) na krávu a rok

litrů

0

70,00

210,00

330,00

0

560,00

1 680,00

2 640,00

Snížení produkce telat

na krávu a rok

kusů

0

0,05

0,10

0,15

4)

0

200,00

400,00

600,00

Zvýšení počtů inseminací

na zabřeznutí

dávek

0

0,50

1,00

2,00

5)

0

200,00

400,00

800,00

Ekonomická ztráta

-celkem

0

960,00

2 480,00

4 040,00

-na cyklus

0

1 008,00

1 302,00

1 414,00

-na den SP

0

48,00

62,00

67,00

 

1)      o 1,2 a 3 pohlavní cykly nad optimální délku servis periody

2)      produkčního věku dojnice

3)      uvažováno s nákupní cenou 8,00 Kč/l mléka a se stejnými náklady na litr mléka

4)      4 000 Kč na tele

5)      400 Kč za inseminaci (sperma + výkon) a případné veterinární výkony

  

     Z tabulky je mimo jiné patrno, že s prodloužením SP (mezidobí) nad optimální délku o    20 až 60 dnů se za pětiletý produkční věk dojnice sníží počet ukončených laktací a narozených telat z pěti na 4,29 a že s prodlužováním servis periody (mezidobí) se v důsledku prodlužování laktace zvyšuje produkce mléka za celou laktaci, snižuje se však v přepočtu na kalendářní rok.

     Z orientační kalkulace vyplývá, že při dosažení uvedených parametrů se ekonomická ztráta s prodlužováním SP a mezidobí zvyšuje. Ve srovnání s optimální délkou servis periody odpovídá její prodloužení o jeden až tři pohlavní cykly roční ekonomické ztrátě 960, 2 480 a

4 040 Kč. Ekonomická ztráta se s prodlužováním servis periody nad optimální délku zvyšuje. V prvním prodlouženém cyklu lze ekonomickou ztrátu odhadnout na 1 000,00 Kč (100 %), ve druhém cyklu na 1 300,00 Kč (130 %) a ve třetím cyklu pak na 1 400,  Kč (140 %). Při přepočtu na jeden den prodloužené servis periody (mezidobí) o jeden až tři pohlavní cykly vychází ekonomická ztráta (snížení tržeb a zvýšení nákladů) na 48,00 až 67,00 Kč. Při nákupní ceně mléka 8,00 Kč za litr se jedná o ztrátu rovnající se ceně cca 6,00 až 8,00 litrů mléka za prodloužení servis periody nad optimální hranici o den. Na ekonomické ztrátě se podílí především snížení produkce mléka na krávu a rok, v menší míře nižší produkce telat a náklady na inseminaci

něco zajímavého

spolupracujeme

další zajímavosti